Specjalizacja

Prawo Karne i Prawo Wykroczeń

Kancelaria prowadzi sprawy karne poczynając od etapu zatrzymania, poprzez postępowanie przygotowawcze, jurysdykcyjne i wykonawcze. Reprezentujemy osoby obwinione, podejrzane i oskarżone, bacząc by wszystkie okoliczności przemawiające na ich korzyść ujrzały światło dzienne a stosowane wobec nich środki nie naruszały zasady humanitaryzmu. Kancelaria pomaga także osobom pokrzywdzonym przestępstwem stojąc na straży ich interesów oraz poczucia sprawiedliwości.

Prawo Karne Skarbowe

Poziom skomplikowania obecnie obowiązujących przepisów podatkowych oraz celnych sprawia, że zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw i wykroczeń karnoskarbowych stają coraz bardziej powszechne. Skuteczna obrona w tego typu sprawach wymaga zarówno doskonałej znajomości przepisów prawa podatkowego oraz celnego jak też doświadczenia w procesach karnych. Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę w tym zakresie i pomoc w możliwie najkorzystniejszym uregulowaniu ich sytuacji prawnej.

Prawo Odszkodowań

Specjalizujemy się w postępowaniach dotyczących odszkodowań wynikających zarówno z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jak także z czynów niedozwolonych. Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie dób osobistych, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia oraz śmierć osoby najbliższej. Zapewniamy pomoc prawną już na etapie przedsądowym w tym w postępowaniu przed towarzystwem ubezpieczeń.

Prawo Nieruchomości

Pomagamy naszym klientom zarówno w trakcie procesu inwestycyjnego, postępowania administracyjnego jak też w sporach cywilnych dotyczących nieruchomości w tym przede wszystkim w sprawach o podział majątku wspólnego w skład którego wchodzą nieruchomości, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz o wydanie nieruchomości.

jesteśmy dostępni przez 24 godziny na dobę

Skontaktuj się z nami