Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie, stosownie do charakteru sprawy przy uwzględnieniu elastycznych form płatności.

W zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy, wysokość wynagrodzenia może zostać ustalona według następujących systemów:

Wynagrodzenie ryczałtowe, stałe lub miesięczne

w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy. Ryczałt stosowany jest przede wszystkim w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność. Ryczałt miesięczny zazwyczaj jest stosowany przy stałej obsłudze prawnej.

Wynagrodzenie godzinowe

w kwocie ustalonej z góry za każdą godzinę pracy. Wynagrodzenie zależne od nakładu pracy stosowane jest głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sprawach w których nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności.

Wynagrodzenie za wyniki

częściowo w kwocie ustalonej z góry oraz częściowo w kwocie zależnej od wyniku postępowania według wcześniej określonych zasad np. procent od zasądzonej kwoty. Wynagrodzenie za wynik stosowane jest głównie w sprawach odszkodowawczych.

jesteśmy dostępni przez 24 godziny na dobę

Skontaktuj się z nami