Zakres usług

Udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych

Zasięgnięcie porady jest zazwyczaj pierwszym krokiem dla osoby potrzebującej pomocy prawnej. Podczas spotkania otrzymają Państwo wyczerpującą informację o treści obowiązującego prawa w kontekście indywidualnie przedstawionej sytuacji, ze wskazaniem możliwych do osiągnięcia rozwiązań.

Reprezentacja w postępowaniu przedsądowym

Polubowne zakończenie sporu jest zazwyczaj najtańszym i najszybszym rozwiązaniem problemu. Zawarcie ugody lub skłonienie drugiej strony do przestrzegania norm prawnych może bowiem zaoszczędzić Państwu wielu kosztów, czasu i nerwów wynikających z wieloletniego procesu sądowego.

Sporządzenie projektów umów i pism

Zaufanie w obrocie gospodarczym jest jednym z filarów prawidłowo funkcjonującej gospodarki, niemniej jednak odstąpienie od profesjonalnego sporządzenia pisemnej umowy jest niejednokrotnie ogromną pokusą dla nieuczciwych kontrahentów.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym i administracyjnym

Osobom zmuszonym do uczestniczenia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym zazwyczaj wydaje się, że prawda obroni się sama, niestety często jest to przekonanie błędne.

Stała obsługa prawna

W wielu branżach stała pomoc prawna jest nieodzowna i pozwala zaoszczędzić znaczną ilość kosztów i nieprzyjemności. Kancelaria pomaga podmiotom korporacyjnym zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego.

Obsługa procesów inwestycyjnych

Proces inwestycyjny to ciąg powiązanych ze sobą czynności niezbędnych do zrealizowania inwestycji budowlanej. Czynności administracyjno-prawne oraz cywilno-prawne składające się na ten proces wymagają równie specjalistycznej wiedzy jak same prace projektowe i budowalne.

jesteśmy dostępni przez 24 godziny na dobę

Skontaktuj się z nami